- Skärmning

Dagens produkter skall klara av och stå emot en allt mer "störande" omgivning. Mycket kan lösas genom att konstruera "rätt", men många gånger krävs mer för att klara de krav och föreskrifter som finns.

Vi erbjuder i samarbete bland annat med Soliani EMC ett mycket brett program av lösningar. Det kan gälla allt från en ledande färg till ett komplett skärmrum med absorbenter. Har ni behov av att kunna testa och verifiera på annan ort än hemma - då kan ett skärmningstält vara lösningen för er.