- Filter

Vår specialitet är att komma med tidigt i utvecklingen av en ny produkt och därmed kunna ta fram en kostnadseffektiv lösning. Det kan innebära enklare modifieringar av mekanik, termingering till helt anpassade enheter för att klara läckströms- och dämpnings-krav. Från det att de tekniska kraven och förutsättningarna finns, tar vi normalt fram en prototyp inom 2-3 veckor.

Vi erbjuder även ett komplett program avstörningsfilter med standardutbud från små kortmonterade moduler upp till 520VAC, 600A. 

Kunderna återfinns mestadels inom branscherna medicin, analys, likriktare, omriktare hissar, värmepumpar etc.